LARS HOGNE SYSLAK

Nestleder og

arrangement  klubbkvelder

WILLY BERG LARSEN

Klubbleder og

arrangement ansvarlig 

PER HÅKON

KJÆRSTAD

Musikk og

arrangement ansvarlig

BJØRG LOTSBERG

Styremedlem og

Klubbkveldansvarlig 

Spiller med D.D.Ble.

tlf: 930 46 478 

 

mail: willyberg.larsen@bkkfiber.no

tlf: 906 98 537 

mail:

lars.syslak@gmail.com

Spiller med Wild Horses  

tlf: 909 20 735  

 

mail : phkj@equinor.com

Bistår med avvikling av klubbkveldene 

tlf: 938 12 837
mail:

bjorg.lotsberg@getmail.no

MAGNE LOKØY

ARNE SIMONSEN

BENTE KARIN FJÆREIDE

INGER M AKSNES

Sekretær

Styremedlem 
 

Spiller med Crush

tlf: 404 02 548

e-post: ml@bsi-offshore.no

Spiller med Gari &The Atrics
tlf: 461 59 000
e-post: arnesim54@gmail.com

Varamedlem

Trofast og engasjert

medlem i klubben
 

tlf: 930 57 982 
 

e-post:   benfje@hotmail.com

Varamedlem

Trofast og engasjert medlem

fra starten av Bergen Beat Club

tlf: 45661693
e-post:
inger.aksnes@gmail.com