LARS HOGNE SYSLAK

Nestleder og

arrangement  klubbkvelder

WILLY BERG LARSEN

Klubbleder og

arrangement ansvarlig 

PER HÅKON

KJÆRSTAD

Musikk og

arrangement ansvarlig

BJØRG LOTSBERG

Styremedlem og

Klubbkveldansvarlig 

Spiller med D.D.Ble.

tlf: 930 46 478 

 

mail: willyberg.larsen@bkkfiber.no

tlf: 906 98 537 

mail:

lars.syslak@gmail.com

Spiller med Wild Horses  

tlf: 909 20 735  

 

mail : phkj@equinor.com

Bistår med avvikling av klubbkveldene 

tlf: 938 12 837
mail:

bjorg.lotsberg@getmail.no

MAGNE LOKØY

KJELL GUSTAV

PEDERSEN

ERIK SIGVATHSEN

INGER M AKSNES

Sekretær

Spiller med Crush

tlf: 404 02 548

e-post:   

ml@bsi-offshore.no

Styremedlem 

og musikkansvarlig

Spiller med Echoes

og Mersey Team
tlf: 976 41 089

e-post:   kjgusta@online.no

Varamedlem

Spiller med Suprise

 

tlf: 905 44 261

 

e-post:   erik@ermatech.no

Varamedlem

Trofast og engasjert medlem

fra starten av Bergen Beat Club

tlf: 45661693
e-post: inger.aksnes@gmail.com