STYRET

JAN BERG

Klubbleder

Æresmedlem

Vokalist

Mersey Team

tlf: 917 63 933

e-post:: jan@bergoghustig.no

ARNE SIMONSEN

Nestleder

Vokalist 
Geri & The Atrics
tlf: 461 59 000
e-post:  arnesim54@gmail.com

THOR HERBERT HERMANSEN

Musikkansvarlig

Spiller med Bris og UB60
tlf: 932 08 037
e-post: thherman@online.no

BJØRG LOTSBERG

Styremedlem og

Klubbkveldansvarlig 

Bistår med avvikling av klubbkvelden 

tlf: 938 12 837
e-post: bjorg.lotsberg@getmail.no

MAGNE LOKØY

Sekretær

Spiller med Crush

tlf: 404 02 548

e-post:    ml@bsi-offshore.no

KJELL PEDERSEN

Styremedlem

Spiller med Echoes

og Mersey Team
tlf: 976 41 089

e-post:   kjgusta@online.no

ERIK SIGVATHSEN

Varamedlem

Spiller med Suprise

 

tlf: 905 44 261

 

e-post:   erik@ermatech.no

INGER M AKSNES

Varamedlem

Trofast og engasjert medlem fra starten

tlf: 45661693
e-post: inger.aksnes@gmail.com

jan berg.jpg
thor herbert.png
inger m aksnes.jpg