top of page

GEIR ALMESTAD

Nestleder
 

ARNE SIMONSEN

Klubbleder
 

Styremedlem og

Klubbkveldansvarlig 

Spiller med CRUSH

tlf: 905 72 309

e-post: almestad@outlook.com

Ansvarlig for økonomi og frivellige

tlf: 938 12 837
mail:

bjorg.lotsberg@getmail.no

THOR HERBERT
HERMANSEN

BENTE KARIN FJÆREIDE

PER HÅKON

KJÆRSTAD

INGER M AKSNES

Musikkansvarlig

Spiller med Bohemene, UB60  og BRIS

tlf: 932 08 037
e-post: thherman@online.no

Varamedlem

Arrangement ansvarlig

Spiller med Wild Horses  

tlf: 909 20 735  

 

mail : phkj@equinor.com

Trofast og engasjert

medlem i klubben
 

tlf: 930 57 982 
 

e-post:   benfje@hotmail.com

Varamedlem

Trofast og engasjert medlem

fra starten av Bergen Beat Club

tlf: 45661693
e-post:
inger.aksnes@gmail.com

Spiller med Crush

tlf: 404 02 548

e-post: ml@bsi-offshore.no

Sekretær

ARNE SIMONSEN

GEIR ALMESTAD

BJØRG LOTSBERG

MAGNE LOKØY

Spiller med Gari &The Atrics

tlf: 461 59 000

e-post: arnesim54@gmail.com

bottom of page